Lär känna Sven-Åke Thoresen

Nästa att presentera sig är Sven-Åke Thoresen Jag heter Sven-Åke Thoresen och är kommunfullmäktiges ordförande och fritidspolitiker.Min bakgrund är följande född och uppvuxen i Iggesund,där jag bott och verkat större delen av mitt liv förutom 6 år på 70 talet då jag studerade och jobbade i bland annat Uppsala, Sigtuna och Göteborg. Jag kom tidigt…

Läs mer

Okunskap – vårt största hot?

Jag sitter i bilen en tidig höstmorgon på väg söderut och den första snön har fallit, jag som inte hunnit byta till vinterdäck. På marken ligger ett tunt snötäcke som förvandlat landskapet ljust trots morgonens mörker. Även vägbanan ligger vit på den korta vägsträckan över berget, så som den brukligt gör när den första snön…

Läs mer

Vart går gränsen för hur flexibla vi kan eller ska vara?

I mitt arbete som fackligt aktiv hör jag ofta från arbetsgivarhåll att de önskar mer flexibilitet från sina anställda. Men vart går gränsen mellan att vara flexibel och att bli utnyttjad?  Naturligtvis är ambitionen från arbetsgivare, anställd och fackföreningen att företagen ska gå bra. Arbetsgivaren investerar mycket tid och pengar för att få fart på företaget. De anställda vill känna…

Läs mer

Vart går gränsen för hur flexibla vi kan (eller ska) vara?

I mitt arbete som fackligt aktiv hör jag ofta från arbetsgivarhåll att de önskar mer flexibilitet från sina anställda. Men vart går gränsen mellan att vara flexibel och att bli utnyttjad?  Naturligtvis är ambitionen från arbetsgivare, anställd och fackföreningen att företagen ska gå bra. Arbetsgivaren investerar mycket tid och pengar för att få fart på…

Läs mer

Vikten av facklig politisk verksamhet

Jag är fackligt-politiskt ansvarig för Seko Gävle-Dala. Varför skriver jag detta? Jag tror att just detta uppdrag är ett av de viktigaste som finns i en fackförening, därför att vi är den förlängda armen mellan arbetsfrågor och regeringsbeslut. Om man som fackligt-politiskt ansvarig skaffar sig ett stort nätverk som sträcker sig ända upp i regering…

Läs mer

Att träffas över en fika

Då går sommaren mot sitt slut och många börjar återgå till arbetet. En sommar där vi i stor utsträckning fortsatt att hålla avstånd mellan varandra. Avstånd som vi levt med sedan mars och som inte ser ut att försvinna. En pandemi som lägger en dimma över samhället och orsakar stor skada i alla delar, så…

Läs mer

Krönika Liza di Paolo Sandberg

Efter det senaste riksdagsvalet var det endast sex ledamöter över 65 år som kom in i riksdagen. Från Socialdemokraterna var det ingen. Det är skamligt dåligt! I valet var knappt 7,5 miljoner personer röstberättigade. Av dessa hade 2 miljoner fyllt 65 år. Det motsvarar 27 % av väljarkåren men på riksdagsbänken återfinns 1,7 %. Det är verkligen att…

Läs mer

Krönika Patrik Lundqvist

En av de saker som förenar oss socialdemokrater är idén om ett samhälle där vi istället för att låta plånboken avgöra tillgången till viktiga samhällsfunktioner, har vi beslutat om vad vi som invånare har rätt till och bekostar de rättigheterna gemensamt. Helt enkelt en grundläggande trygghet och en välfärd byggd på var och ens behov, betalad av var och…

Läs mer

Krönika: Det starka samhället

Jag har många gånger stått inför en publik och presenterat regeringens budget. Varje höst har jag funnits i nån av Gävleborgs kommuner, strax efter att vår finansminister presenterat samma sak i Stockholm. Varje gång har jag börjat med statsfinanserna. Vi socialdemokrater har satt en ära i att betala av skulder så mycket som det går….

Läs mer

Krönika Eva Lindberg

Idag växer klyftorna mellan människor lokalt, regionalt och nationellt i vårt land. Den utvecklingen har i och för sig pågått under lång tid nu, med början någon gång vid 1980-talet, accentuerad under nittiotalskrisen som sträckte sig en bit in på 2000-talet. I spåren av finanskrisen 2008 har ojämlikheten mellan människorna i vårt samhälle ökat dramatiskt…

Läs mer
facebook Twitter Email