S Styrelse i Hudiksvalls kommun

Ordförande Jim Svensk Larm
V ordförande Christina Mattisson
Kassör Leif Rogell
Sekreterare Elisabeth Swedman
Studieorganisatör Abbas Khanahmadi
Facklig/politisk ledare Johan Viklund
Övriga ledamöter Kerstin Rask
Rolf Sundell
Ingvar Persson
Daniel Fors
Barry Gustafsson
Pär Söderström
Roger Dahl
Vakant
Vakant
Ersättare Gerd Olsson
Åsa Persson
Leif Fasth
Annika Huber
Lilian Holmgren
Lena Hallqvist
Kjell Persson
Adjugerade:
Gruppledare KF Bo Nilsson
Kommunalråd
LO facken
Mikael Löthstam
Mikael Andersson

facebook Twitter Email