S Styrelse i Hudiksvalls kommun

Ordförande Jim Svensk Larm
V ordförande Susanne Norling
Kassör Leif Rogell
Sekreterare Henrik Persson
Studieorganisatör Elisabeth Svedman
Facklig/politisk ledare Christina Mattisson
Övriga ledamöter Gerd Olsson
Gunnar Björn
Ingvar Persson
Annika Huber
Monica Flöjt
Lena Hallqvist
Roger Dahl
Siri Haugli
Vakant
Ersättare Kerstin Rask
Rolf Sundell
Leif Fasth
Agneta Brendt
Kjell Persson
Kent Kanon
Veronika Pettersson
Adjugerade:
Gruppledare KF Bo Nilsson
Kommunalråd Mikael Löthstam
facebook Twitter Email