S Styrelse i Hudiksvalls kommun

Ordförande Jim Svensk Larm
V ordförande Christina Mattisson
Kassör Elisabeth Swedman
Sekreterare Bengt Erik Johansson
Studieorganisatör Najib Bege
Facklig/politisk ledare Johan Viklund
Övriga ledamöter Erik Jonsson
Ingvar Persson
Daniel Fors
Mona Celander
Pär Söderström
Roger Dahl
Jossef Ibrahim

 

Ersättare

Rolf Sundell
Mikael Humlin
Annika Huber
Barry Gustavsson
Sara Nyman
Leif Rogell
Elsa Löfgren

Adjugerade:
Gruppledare KF Barry Gustavsson
Kommunalråd
LO facken

 

Mikael Löthstam
Mikael Andersson

 

facebook Twitter Email