S Styrelse i Hudiksvalls kommun

Ordförande Jim Svensk Larm
V ordförande Christina Mattisson
Kassör Elisabeth Swedman
Sekreterare Bengt Erik Johansson
Studieorganisatör Najib Bege
Facklig/politisk ledare Johan Viklund
Övriga ledamöter Rolf Sundell
Ingvar Persson
Daniel Fors
Barry Gustafsson
Pär Söderström
Roger Dahl
Jossef Ibrahim

 

Ersättare

Gerd Olsson
Leif Fasth
Annika Huber
Erik Jonsson
Lena Hallqvist
Leif Rogell

Adjugerade:
Gruppledare KF Bo Nilsson
Kommunalråd
LO facken
Valledare
Mikael Löthstam
Mikael Andersson
Naijb Bege

facebook Twitter Email