Vår politik

Ett bättre liv för alla, framtidstro och frihet

Politiken måste alltid blicka framåt. Den måste alltid handla om framtiden, om det samhälle vi vill skapa imorgon, inte om det vi redan har byggt. Vi ska vara den politiska kraft som bäst förstår – och som steg för steg – kan lösa de stora framtidsutmaningar som Sverige står inför idag. Socialdemokraterna är därför framtidspartiet i svensk politik. Vi brinner för att förverkliga vår vision: att alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro.

Kunskap och arbete är vägen till ett bättre liv för alla, genom hela livet. Utbildning leder till jobb, och jobb ökar människors frihet. Regeringen har varit duktig på att betona att människor ska arbeta, men inte på att skapa nya jobb. Vår lösning bygger på att alla som kan ska arbeta. Genom att fler jobbar ökar den ekonomiska tillväxten och skatteintäkterna. Det gör att vi kan utveckla välfärden och göra Sverige till ett ännu bättre land att leva i.

facebook Twitter Email