Vikten av facklig politisk verksamhet

Jag är fackligt-politiskt ansvarig för Seko Gävle-Dala.

Varför skriver jag detta?

Jag tror att just detta uppdrag är ett av de viktigaste som finns i en fackförening, därför att vi är den förlängda armen mellan arbetsfrågor och regeringsbeslut.

Om man som fackligt-politiskt ansvarig skaffar sig ett stort nätverk som sträcker sig ända upp i regering och riksdag, ökar chansen att de läser de förslag som vi förmedlar från våra arbetskamrater.

Som ansvarig är man med i den politiska debatten, genom att skriva insändare och ha, om möjligt politiska diskussioner på arbetsplatsen och på arbetsplatsbesök.

Jag skriver om möjligt för att ibland går det inte att föra politiska samtal för att folk antingen går därifrån eller är av en uppfattning politiskt som inte går att resonera med, utan att det blir dålig stämning, på ett hotfullt sätt.

En fråga som vi uppmärksamt följer nu är ju LAS utredningen.

LO och de 14 fackförbunden har nu antagit Sekos motion om att reglerna vid saklig grund vid uppsägning inte får förändras.

Arbetsgivarna ville förändra den, och förslaget var oacceptabelt för flera förbund, och därför pausades förhandlingarna i våras.

Sammanfattningsvis så gick arbetsgivarnas förslag ut på att företagen fick undanta 5 anställda vid en uppsägning på grund av arbetsbrist.

Detta kunde ske 4 gånger per år vilket innebar att företag med få anställda kunde byta sin personalstyrka på ett år.

Detta var ett av flera dåliga förslag som utredningen kom med, och detta kunde inte Seko stå bakom, så de avbröt förhandlingarna i våras,tillsammans med flera andra förbund.

På LO:s extra repskap den 14 augusti, så godtogs denna motion, och nu ska förhandlingarna återupptas.

Ser med spänning fram mot fortsättningen nu i höst!

Hoppas att LO, PTK och Svenskt näringsliv tecknar ett avtal om anställningsskyddet , för då faller utredningens förslag, och politiken håller sig borta från det fack och arbetsgivare vet bäst, hur man skapar en trygg och trivsam arbetsplats.

Denna motion som Seko skrev, är ett resultat av medlemmars ilska över ett rent skitförslag, och utan de fackligt-politiskt aktiva i förbundsledningen, klubbar och regionstyrelser skulle motionen inte ha skapats.

Tryck på LO ledning och politik ger skillnad, det är därför mitt uppdrag är så stimulerande.

Jag driver gärna arbetsfrågor upp till politiken, det kan ju med rätt majoritet i riksdagen utmynna i nya lagar som gynnar oss arbetare.

Mikael Andersson

LO fackets ordförande

Fackligt-Politiskt ansvarig Seko Gävle-Dala och SEKO post Mellannorrland

facebook Twitter Email