Krönika Liza di Paolo Sandberg

Efter det senaste riksdagsvalet var det endast sex ledamöter över 65 år som kom in i riksdagen. Från Socialdemokraterna var det ingen. Det är skamligt dåligt! I valet var knappt 7,5 miljoner personer röstberättigade. Av dessa hade 2 miljoner fyllt 65 år. Det motsvarar 27 % av väljarkåren men på riksdagsbänken återfinns 1,7 %. Det är verkligen att mista den unika erfarenhet och kompetens som äldre har. Är det ett utslag av fördomar mot äldre, dåliga attityder eller i värsta fall ålderism?

Visionen måste vara ett samhälle där alla äldre ges möjligheter att leva ett bra liv med en god ekonomi, med den omvårdnad och sjukvård som behövs, med god tillgänglighet och utan att diskrimineras. 

Den dag du lämnar arbetslivet ska du ha en pension som går att leva på, inte bara överleva. Så ser det inte alltid ut. Detta är framför allt en följd av det ojämställda arbetslivet, men också av antaganden som gjordes när pensionssystemet infördes och som inte infriats. Det är därför oerhört viktigt att jämställdheten i pensionssystemet ökar. Vi måste fortsätta kämpa för ett arbetsliv som inte gör kvinnor till pensionsförlorare.

Pandemin som vi befinner oss i drabbar oss alla. Ingen särskild grupp i samhället kan förvänta sig att gå ur den opåverkad. På samma sätt som krisen blottar omsorgskedjans svagaste länkar, blixtbelyser den stundande sänkningen av inkomstpensionen inbyggda brister i pensionssystemet. Systemet är framför allt underfinansierat och alldeles för konjunkturkänsligt. Systemet behöver alltså reformeras från grunden. Det måste bli ett slut på lappandet och lagandet nu. Vi behöver ett system som håller ihop och som kan ge trygghet även i otrygga tider.

En fråga som verkligen berör och engagerar mig är omsorgen och omvårdnaden av våra äldre. Det är viktiga satsningar som nu görs av regeringen men de får inte vara för kortsiktiga. Coronakrisen har blottlagt de dåliga arbetsförhållanden som råder för många som arbetar inom sektorn. Yrken inom vård och omsorg om äldre måste börja ses som ett riktigt yrke med status. Rätt utbildning är en avgörande faktor. Sjukvårdsinsatserna inom äldrevården behöver synliggöras. Det finns behov av kontinuerlig fortbildning och en plan för att införa ny kunskap och att hålla den som finns aktuell.

Viktiga faktorer som bidrar till kvalitet i vård och omsorg för äldre är hur vården och omsorgen är organiserad och personalens utbildningsgrad. Det är helt fel att den äldre möter så många olika personer i vården. Personalen måste få en rimlig arbetsmiljö med högre löner och bättre arbetsvillkor. Det kommer att bidra till att yrkena blir mer attraktiva. Ansvariga politiker måste träda fram och ta sitt ansvar – idag läggs ofta skulden att äldrevården inte fungerar på personalen.

Problemen inom äldreomsorgen kommer inte att försvinna när pandemin väl är över. Jag har länge, väldigt länge konstaterat att välfärden varit nedprioriterad, underfinansierad och underbemannad. Tillsammans måste vi ändra på det och visa var vi står, inte bara i ord utan framför allt i handling.

Vi närmar oss sommaren och jag oroas över att allt fler verkar tro att pandemin är över. Jag tycker mig se tecken  både i media och hos allmänhetens att intresset minskar. Det är nu det gäller att hålla ut, hålla i, hålla avstånd och tvätta händerna!

facebook Twitter Email