Dags att motionera

Om du har någon motion som du vill skicka in till AK Årsmöte (saker som berör kommunen och vår lokala organisation) eller nationella kongressen (frågor som rör partiet centralt och vår nationella politik) är det snart dags att skicka in dessa till arbetarekommunen.

Motioner som ska behandlas på AK Årsmöte 2021 behöver de skickas in till AK Expen senast den 15 februari 2021.
Motioner till den nationella kongressen 2021 behöver de skickas in till AK Expen senast den 28 mars 2021, nytt datum sedan förra utskicket.

facebook Twitter Email