Vikten av facklig politisk verksamhet

Jag är fackligt-politiskt ansvarig för Seko Gävle-Dala. Varför skriver jag detta? Jag tror att just detta uppdrag är ett av de viktigaste som finns i en fackförening, därför att vi är den förlängda armen mellan arbetsfrågor och regeringsbeslut. Om man som fackligt-politiskt ansvarig skaffar sig ett stort nätverk som sträcker sig ända upp i regering…

Läs mer

Att träffas över en fika

Då går sommaren mot sitt slut och många börjar återgå till arbetet. En sommar där vi i stor utsträckning fortsatt att hålla avstånd mellan varandra. Avstånd som vi levt med sedan mars och som inte ser ut att försvinna. En pandemi som lägger en dimma över samhället och orsakar stor skada i alla delar, så…

Läs mer

Krönika Liza di Paolo Sandberg

Efter det senaste riksdagsvalet var det endast sex ledamöter över 65 år som kom in i riksdagen. Från Socialdemokraterna var det ingen. Det är skamligt dåligt! I valet var knappt 7,5 miljoner personer röstberättigade. Av dessa hade 2 miljoner fyllt 65 år. Det motsvarar 27 % av väljarkåren men på riksdagsbänken återfinns 1,7 %. Det är verkligen att…

Läs mer

Krönika Patrik Lundqvist

En av de saker som förenar oss socialdemokrater är idén om ett samhälle där vi istället för att låta plånboken avgöra tillgången till viktiga samhällsfunktioner, har vi beslutat om vad vi som invånare har rätt till och bekostar de rättigheterna gemensamt. Helt enkelt en grundläggande trygghet och en välfärd byggd på var och ens behov, betalad av var och…

Läs mer

Krönika: Det starka samhället

Jag har många gånger stått inför en publik och presenterat regeringens budget. Varje höst har jag funnits i nån av Gävleborgs kommuner, strax efter att vår finansminister presenterat samma sak i Stockholm. Varje gång har jag börjat med statsfinanserna. Vi socialdemokrater har satt en ära i att betala av skulder så mycket som det går….

Läs mer

Krönika Eva Lindberg

Idag växer klyftorna mellan människor lokalt, regionalt och nationellt i vårt land. Den utvecklingen har i och för sig pågått under lång tid nu, med början någon gång vid 1980-talet, accentuerad under nittiotalskrisen som sträckte sig en bit in på 2000-talet. I spåren av finanskrisen 2008 har ojämlikheten mellan människorna i vårt samhälle ökat dramatiskt…

Läs mer

Yttrande på vägplan väg 745

Ett enigt representantskap beslutade igår att anta ett yttrande på vägplan för väg 745 Bjuråker – Näsviken. Det går att ladda ner vårat yttrande här nedan som skickas in till Trafikverket samt våra politiska kamrater i riksdagens trafikutskott och infrastrukturminister Tomas Eneroth

Läs mer

(S)kolpolitiska dagen i Riksdagen

Den 22 november deltog 4 st ifrån oss på (S)kolpolitiska dagen i Riksdagen tillsammans med Utbildningsminister Anna Ekström och många kollegor i andra kommuner. Bra diskussioner och seminarier för hur vi får en likvärdig skola och vilka satsningar som regeringen gör i skolan.

Läs mer

Pressmeddelande med anledning av Ninas uttalande

Efter en lång intern diskussion i styrelsen uppmanades Nina att lämna sina uppdrag. Vid en träff några dagar senare med Nina fanns det önskemål från henne att gå ut med ett gemensamt pressmeddelande. Vi kom då överens om att vi gemensamt skulle gå ut med detta pressmeddelande och hänvisa till det vid eventuella frågor. I…

Läs mer

Fira Pride med oss i Hudiksvall

Den 24 augusti deltar vi i Prideparaden i Hudiksvall.Vi önskar att så många medlemmar som möjligt kommer och deltar i paraden. Tåget avgår kl 14:00 från Rådhusparken och vi samlas kl 13:00.Ta gärna med din familj och vänner till paraden, det är viktigt att vi står upp för allas rätt till kärlek och att få vara vem de vill….

Läs mer
facebook Twitter Email