Yttrande på vägplan väg 745

Ett enigt representantskap beslutade igår att anta ett yttrande på vägplan för väg 745 Bjuråker – Näsviken.

Det går att ladda ner vårat yttrande här nedan som skickas in till Trafikverket samt våra politiska kamrater i riksdagens trafikutskott och infrastrukturminister Tomas Eneroth

facebook Twitter Email