Vi vill öka tryggheten genom hela livet 

Vi Socialdemokrater vill bygga ett samhälle som ger trygghet genom hela livet. Oavsett om du är i början, mitten eller slutet av livet ska du känna trygghet. Trygghet i arbetet, i skolan och på fritiden. Mycket är bra i Hudiksvalls kommun men vi vet att det kan bli bättre. 

Vi Socialdemokrater lanserar nu vårat valprogram för de kommande fyra åren och pekar ut några prioriteringar som vi ser kommer öka tryggheten. 

Det byggs mycket i vår kommun och inte minst med Kattvikskajen i Hudiksvall och i kommunen. Arbetslösheten är låg i förhållande till övriga länet och företagen i kommunen går bra. Företagens utvecklingsmöjligheter är en viktig del i att få Hudiksvalls kommun att växa. Vi behöver därför ta fram ett nytt näringslivsprogram tillsammans med näringslivet.

Vi behöver göra vardagen tryggare i skolan, på fritiden och i arbetet. Det gör vi genom att arbeta tillsammans inom en flera olika områden.

Narkotikan hör inte hemma i ett tryggt samhälle. Därför kommer vi öka de förebyggande insatserna för att minska narkotika tillgången och droganvändandet tillsammans med föreningslivet, polis och civilsamhället. En del i det arbetet är att aktivt arbeta för att förändra attityder mot droger. 

För många elever är idag inte i skolan tillräckligt för att gå ut med godkända betyg. Därför behöver vi ta krafttag mot frånvaron i skolan och stärka elevhälsan för varje barns välmående.

Oavsett ålder så är det viktigt med en meningsfull fritid. Det ger nya intryck och energi i vardagen. Därför behöver vi öka samarbetet med föreningar för ett brett utbud av kultur och fritid.

Det ska vara möjligt att bo och verka i hela kommunen. För att möjliggöra det fortsätter vi satsningen på utbyggnad av fiber för att fler ska få tillgång till snabbt och stabilt internet. Genom att utveckla mer digitala tjänster ger vi fler tillgång till de tjänster kommunen erbjuder och samhället i övrigt.

Men alla kan inte använda sig av de digitala tjänsterna. Därför ska vi fortsätta bygga ut servicecenter utanför Hudiksvall. Vi har sedan tidigare ett i Delsbo och tar nu nästa steg och fortsätter utbyggnaden i Iggesund.

Ålder ska inte vara ett skäl att till exempel tvingas lämna landsbygden. Därför behöver vi skapa biståndsbedömda trygghetsboenden i alla kommundelar.

Det är bara några av de saker vi vill göra för att öka tryggheten, tillgängligheten och servicen i kommunen. För att kunna förverkliga detta behöver vi din röst i valet den 11 september.

Jim Svensk Larm (S), Ordförande Socialdemokraterna Hudiksvall

Mikael Löthstam (S), Kommunstyrelsens ordförande Hudiksvall

facebook Twitter Email