Öppet brev till Rikskronifogde

Öppet brev till Rikskronofogde Christina Gellerbrant Hagberg: Nedläggningen av Kronofogdkontoret i Hudiksvall går emot de direktiv som regeringen har antagit.

Den 16 oktober skickade Kronofogden ut ett pressmeddelande med rubriken ”Kronofogden flyttar ut jobb i landet.” Falun, Gävle, Kalmar, Karlstad, Sundsvall, Umeå, Uppsala, Visby och Östersund får nya jobb när Kronofogden flyttar cirka 80 årsarbetskrafter från verksamhet i Stockholm. Beslutet är, enligt pressmeddelandet, ett led i att fullgöra myndighetens uppdrag från regeringen om att öka antalet anställda utanför Stockholms län.

Detta var fantastiska nyheter för oss som lever och bor utanför storstadsregionerna. Helt i riktning med den politik vi står för och tanken på att alla delar av landet ska ha statlig närvaro. Gott så.

Samtidigt meddelas i samma pressmeddelande att kontoren i Arvika, Hudiksvall och Mora ska stängas och verksamheten flyttar till de berörda länens residensorter. Det betyder i praktiken att man inte decentraliserar utan centraliserar och på så sätt går emot den linje som regeringen drivit på. Det är ett svek och kan inte annat än ses som trots. 

Vi är mycket besvikna över att flytten från Stockholm kombineras med en nedläggning av Hudiksvalls kontor och centraliseras till en annan kommun i länet. Statlig verksamhet i Hudiksvall är viktig för hela länet och för att få en bra balans i Gävleborg. Kronofogdens förslag om nedläggningar innebär motsatsen till den glesbygdspolitik som riksdag och regering vill föra. 

Vår uppfattning är att hela landet ska leva. Det är också en politik och en riktning som har stöd i Sveriges riksdag och regering. Alla statliga myndigheter ska ta ett ansvar för att detta ska bli verklighet. Kronofogdens verksamhet i Hudiksvall är väl fungerande och mycket betydelsefull för arbetsmarknaden i Hudiksvall. Att koncentrera all verksamhet till residensstäder innebär inte att ge hela landet möjlighet att leva, utan bara delar av det.

Vi vill fråga Rikskronofogde Christina Gellerbrant Hagberg om hon ändå inte i detta har feltolkat regeringens uppdrag om att öka antalet anställda utanför Stockholm. Som chef för en fristående myndighet kan hon givetvis ta vilka beslut hon vill utan att något statsråd kan ingripa men medborgarna förväntar sig att myndighetschefer förstår och följer den politiska viljan. Som ledamöter i Sveriges riksdag, regionala och kommunala företrädare vill vi vara tydliga med vår vilja och den är att kontoret i Hudiksvall INTE ska avvecklas.

Mikael Löthstam (S), kommunstyrelsens ordförande, Hudiksvall 

Eva Lindberg (S), regionstyrelsens ordförande, Region Gävleborg

Patrik Lundqvist (S), Riksdagsledamot, Gävleborg

Åsa Lindestam (S), Riksdagsledamot, Gävleborg

Elin Lundgren (S), Riksdagsledamot, Gävleborg

facebook Twitter Email