Kultur- och Fritidsnämnden besöker Lindefallet

När jag blev ordförande för Kultur- och fritidsnämnden, så hade jag en önskan om att våra nämndsmöten skulle hållas ute i hela kommunen och inte bara inne i Kommunhuset och det är mycket uppskattat. Jag tror att det är av stor vikt både för oss och för Kommunen. Vi berikas med så mycket mer på plats och gör hela kommunen delaktig då vi får vara ute och träffa människor och de får träffa oss.

Igår hade vi vårt sammanträde i Lindefallet, i Lindegården, som är en ”Centralt placerad samlingslokal för byns fester, möten, cirklar, gymnastik, styrketräning, datastuga. Fastigheten ägs av bybor genom andelsförfarande” *lindefallet.com.
Jag öppnade mötet för ärenden som Bokslutet, vilket jag skrev om i tidigare inlägg. Det var samma information som gavs till Kommunstyrelsen i bokslutsberedning 2017. Vi biföll även förslaget till drogpolitiska programmet för Hudiksvalls Kommun som varit ute på remiss (ärendet kommer till Kommunstyrelsen i april 2018).
Som informationspunkter hade vi våldsbejakande extremism och GDPR- den nya dataskyddsförordningen som ersätter PUL och kommer att gälla som lag i EU´s alla medlemsländer från 25e maj 2018. (Vi har även haft utbildning kring den tidigare inom kommunen).
Ett uppdrag gavs till förvaltningen att se över utvärdering och uppföljning av vår nämnd då den är ny från denna mandatperiod.
Förvaltningen informerade bland annat om den nya träningshallen på aktivitetsfabriken. Den kommer att kallas ”Fabrikshallen” och skapar nya och fler träningstider för föreningarna. Till hösten kommer den att stå helt klar för full bokning av tider. Vi fick också information om att en ny bibliotekschef tillsatts på Hudiksvalls bibliotek och vi önskar honom välkommen till oss.

Efter nämnden avslutats bjöds vi på en fantastisk information från Lindefallets byaråd. Vi fick följa med i historien från dåtid till nutid i en mycket engagerande och energigivande resa, där motivation, gemenskap, delaktighet och uppmuntran visade på den stora framgång Lindefallet har. Det berättades om hur byn fick fiber långt innan alla andra, hur människor flyttade dit för att de visade på drivkraft av att ligga i framkant och den värme som finns i gemenskapen. En by full med möjligheter och aktiviteter. Det vi tog med oss därifrån var att inget är omöjligt, bara man gör det tillsammans. De bygger ett samhälle i delaktighet stort som smått och de har mål och visioner som alla varit delaktiga i.
Efter den energigivande resan begav vi oss till Lindefallets ishall som invigdes 2011. Vi fick en rundvisning och återigen slogs vi av kraften i gemenskapen, att man som samhälle gör det tillsammans. Vilket fantastiskt arbete!

Det här är vikten av att ta sig utanför kommunhuset, vikten av att berikas av alla fantastiska människor i samhället och se den drivkraften som finns i vår kommun, jag blev alldeles varm i hjärtat. Här har jag kunnat bosätta mig, precis som i vilken annan del i kommunen som helst. Den känslan är bra!

Nina Burchardt
Ordförande Kultur- och fritidsnämnden

facebook Twitter Email