Invigning av servicecentret i Delsbo

När kommundelsnämnderna avvecklades upphörde även en stor del av den service som nämnderna tillhandahöll när verksamheterna centraliserades till Hudiksvall. En service som var uppskattad och där kommunen lokalt fanns på plats fysiskt för att ge service kopplat till uppdraget och kommunen var närvarande. I en tid där diskussionen präglas av att statliga verk och myndigheter på ett jämnare sätt borde spridas över landet utan för de större regionerna så torde ju även kommunen fundera i banor på hur servicen till kommunmedborgarna kan utvecklas. Digitaliseringen är ett sätt via e-tjänster, det nya innehållet i den kommande service och bokbussen är ett annat sätt.

Men detta kommer inte att ersätta behovet av att behöva träffa kommunens tjänstemän för att få svar på frågor och olika tjänster tillgodosedda. Tanken med servicecentret i Delsbo ska kunna ge en rätt utförlig service med tjänstemän från olika kommunala förvaltningar och bolag som bemannar servicecentret vid olika tillfällen.

Verksamheten ska utvärderas två år efter genomförande. Kommunledningen har för avsikt om utfallet av verksamheten i Delsbo faller väl ut efter genomförd utvärdering, även gå vidare med att innefatta även Iggesund.

facebook Twitter Email