Från Kultur och Fritidsnämnden

Idag, på alla hjärtans dag hade Kultur- och Fritidsnämnden sammanträde i aktivitetsfabriken (gamla Hiab). Vi startade med gruppmöte S och V en timme innan nämnden där vi tillsammans gick igenom dagens ärenden. Vi kan med stolthet berätta att vi hade en papperslös nämnd för första gången. Med tålamod och förvånansvärd enkelhet använde vi oss av våra paddor och alla var fantastiskt duktiga. Vi har jobbat länge för detta och nu äntligen är vi där!

De ärenden vi hade uppe under dagens nämndsammanträde var bland annat inköp av musikinstrument till Kulturskolan. I samband med att vi i början av mandatperioden införde avgiftsfri kulturskola, hade vi också en dialog kring musikinstrumenten, då man såg att renovering, förvaring och inköp inte skulle vara möjligt så skulle instrumenten fasas ut. Idag ser det annorlunda ut kring både behov och förvaring i och med nya lokaler på Läroverket. Det gäller vissa instrumentinköp, exempelvis för elever som deltar i olika projekt och för kulturskolans orkesterverksamhet. Där av fattade vi idag beslutet att kulturskolan har möjlighet att köpa in och reparera instrument och att det skall ske med återhållsamhet och finansieras inom verksamhetens ordinarie budgetram. Det här är vi glada över att ha möjlighet att återinföra.

Vi hade också upp ärendet kring bok och demokratibussen. De avsatta 3 miljoner kronor för inköp av en ny bokbuss kommer inte att räcka då uppdraget för bussen breddats till bok och demokratibuss. Vi begär alltså extra investeringsmedel med 2 miljoner kronor vilket är en rimlig kostnad. Bok och demokratibussen är en satsning på landsbygden och möjliggör för invånare utanför Hudiksvall att göra några ärenden som de normalt behöver åka in till Hudiksvall för att göra. Detta tillsammans med att ha möjligheten att låna böcker även om du inte har möjlighet att ta dig till något av våra bibliotek är oerhört viktigt.

Ett annat ärende gällde gemensamma bidragsregler för Hudiksvalls Kommun, allmänna bestämmelser. Det handlar om att kommunens nämnder delar ut en rad olika bidrag till föreningslivet. Där behöver vi få en ökad tydlighet och likvärdig behandling av de olika föreningarna. De gemensamma bidragsreglerna har varit ut på remiss till Kommunstyrelsen och övriga nämnder för att gemensamt arbetas fram. Syftet med dessa var tidigare anpassat efter Kultur och Fritid, men vi vill med detta betona demokratiaspekten och det behöver vara övergripande.

Nästa nämnd är 14e mars och vi håller till i Lindefallet.

Nina Burchardt
Ordförande Kultur- och Fritidsnämnden

facebook Twitter Email