Den nya majoriteten i Hudiksvalls kommun

Idag har vi presenterat den nya majoriteten i Hudiksvalls kommun

Vi Socialdemokrater i Hudiksvalls kommun är fast övertygad om att under rådande mandatfördelning är denna överenskommelse om politisk plattform med Moderaterna och Miljöpartiet det som är absolut bästa för att fortsätta utveckling av hela Hudiksvalls kommun. Vi kommer genom detta samarbete skapa en tydlig majoritet som ger oss möjligheten för en handlingskraftig politik.

Vi ser speciellt fram mot offensiva satsningar för att hela kommunen ska leva.

Martin Nyman, ordförande Socialdemokraterna Hudiksvall

Socialdemokraterna, Moderaterna och Miljöpartiet har den 1 oktober 2018 träffat överenskommelse om

att bilda en majoritet för att utveckla Hudiksvalls kommun.

Vi tar ansvar för Hudiksvalls kommun.

Vi är övertygade att vårt samarbete blir framgångsrikt. Vi kommer att arbeta på ett öppet sätt med stor respekt för varandra.

Vi vill utveckla kommunen att bli den attraktivaste i Sverige. På sikt ska vi bli 50 000 invånare.

Vår kommun ska vara det självklara valet när det gäller att bo, arbeta och leva i.

Det vi kommer att göra genom följande:

Verka för en snabbare utbyggnad av dubbelspår på ostkustbanan.

Ökad satsning på infrastruktur genom att upprusta vägar och cykelleder.

Öka takten på fiberutbyggnaden.

En kraftfull satsning på landsbygden genom förbättrad service, goda kommunikationer och ökade stöd till butiker.

Vi vill skapa en långsiktig strategi för landsbygden i samarbete med lokala aktörer.

Vi vill arbeta för att det finns trygghetsboenden och särskilda boenden i alla kommundelar, gärna tillsammans med andra aktörer för att kunna ge bästa möjliga kvalitet i vården.

Vi vill öka antalet mötesplatser för äldre.

Vi vill att våra skolor ska vara en trygg, lärorik, stimulerande och drogfri plats för alla.

Vi vill öka antalet elever med godkända betyg.

Vi vill samverka med näringslivet för att anpassa studieutbudet efter arbetsmarknadens behov

Vi vill att kommunen ska fortsätta att utvecklas som en ekokommun. All kommunal verksamhet ska bygga på ett ekologiskt hållbart arbetssätt.

Vi vill skapa ett samhälle där tillgänglighet råder för alla. Personer med funktionsvariationer ska fullt ut vara delaktiga.

Vi vill genomföra ett långsiktigt arbete för att utveckla ett centrum för idrottsaktiviteter.

Vi vill utveckla inre hamnen till att bli ett attraktivt besöksmål och en startpunkt för skärgårdsturism

Vi vill tillsammans med Hälsinglands museum och föreningslivet bilda ett kulturkvarter där Rådhusparken och Kulturhuset blir en naturlig mötesplats för evenemang, konferens och kulturella upplevelser.

Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare för att tillsammans klara av de utmaningar vi har för framtiden.

Hudiksvall den 1 oktober 2018

Socialdemokraterna                 Moderaterna                               Miljöpartiet

Hela pressträffen kan du se i efterhand här https://www.facebook.com/SocialdemokraternaHudiksvall/videos/725925821093514/?xts__[0]=68.ARCy-eTmo2-BEeCDvU8e_lYRax5RkeFvDfe7DlG5Uf6_jZZaUrtL7AOg6uJPgCJVRir4HJflBjL9Oq6pC3yTfxA-tt2T8in6Ntzvgmcx3fXTKj4Py9gaXk2BvAH1Rkl66TIoGMiCsQZyxQDDMY-stDq7FXKr7bcbSKsyTeujaJI4WPzm_357&__tn=-R

facebook Twitter Email