Pressmeddelande med anledning av Ninas uttalande

Efter en lång intern diskussion i styrelsen uppmanades Nina att lämna sina uppdrag. Vid en träff några dagar senare med Nina fanns det önskemål från henne att gå ut med ett gemensamt pressmeddelande. Vi kom då överens om att vi gemensamt skulle gå ut med detta pressmeddelande och hänvisa till det vid eventuella frågor.

I det meddelande som nu postats av Nina på Facebook finns direkta felaktigheter, bland annat att kommunstyrelsen ordförande skulle ha krävt att styrelsen skulle kallas till ett extra sammanträde för att hantera frågan. Kommunstyrelsens ordförande är inte ledamot i styrelsen, eller i position att bestämma vilka frågor partiet ska hantera, detta är upp till ordförande och styrelsens ledamöter.
 
Anledningen till att styrelsen kallades till ett extra sammanträde är att det kommit interna och externa frågeställningar kring situationen vilket gjorde att verkställande utskottet bedömde att frågan behövde lyftas i styrelsen. 

Vidare har Nina skrivit att Social- och omsorgsnämndens ordförande kontaktades i de förhandlingar som skedde mellan ordförande och henne. Social- och omsorgsnämnden har absolut ingenting med detta att göra då det är en kommunal nämnd, partifrågor hanteras av partierna, inte av nämnder. Däremot kontaktade två ledamöter i partiets verkställande utskott av ordförande, för att diskutera frågeställningar som kommit upp i mötet med Nina.

Beträffande kommunstyrelsens ordförandes och fullmäktiges gruppledare för partiet roller i förhandlingarna var att bidra med sakupplysningar beträffande omställningsersättning och frågor kring regelverk.

Gällande gruppledarens närvaro på styrelsemötet så är den funktionen adjungerad i styrelsen, men utan rösträtt.

Partiet betonar att det inte är förtroendet mot Nina som person som diskuterats, utan funktionen som en av Socialdemokraternas förtroendevalda toppolitiker i förhållande till en riksdagsledamot, distriktsordförande, ledamot i Sverigedemokraternas nationella styrelse samt f.d. ekonomisk politisk talesperson för ett parti som står så långt ifrån socialdemokratiska värderingar som det är möjligt att komma.

Partiet önskar Nina all lycka och välgång tillsammans med sin nyfunna kärlek.

Vi tycker det hela är tråkigt och kommer med hänsyn till inblandade personer och överenskommelser inte att kommentera detta vidare. 

facebook Twitter Email