Ersättning för karensavdrag kan rädda liv även efter pandemin

Än ser vi inte slutet på pandemin men vi behöver fundera på hur vi utvecklar samhället framåt. Vi har under det senaste året tydligt sett vikten av att inte gå till jobbet när du är sjuk. Det är inget som gäller bara under en pandemi utan även efter. Därför borde regeringen se över möjligheterna för att skapa ett system där vi solidariskt betalar för att hålla karensavdraget nere inom branscher där man inte kan välja att arbeta hemifrån, tex vård och omsorg, där smitta även i vanliga fall kan få stora konsekvenser för fler än personalen. Det kan ske i form av en försäkring som styrs gemensamt av fack, arbetsgivare och staten till exempel. På så vis ser vi till att alla är med och betalar för det som är viktigt, men vi behåller flexibiliteten i partsmodellen, och kan förändra villkoren efter behov. 

Pandemin har visat på vikten av att ha en regering som prioriterar att rädda jobb istället för stora skattesänkningar. Systemet med korttidspermittering har verkligen gynnat både samhället, företagen och arbetarna. Istället för att förlora jobbet har anställda gått ner i arbetstid och lite i lön. Företagen kunde behålla kompetens men fick betala lite mer per timme. Staten har bidragit och då sluppit kostnader för arbetslöshet. En trepartslösning som gynnat alla parter.

Men alla företag har inte haft samma problem i pandemin, andra har gått för högtryck och istället haft problem med att lösa trygghet och säkerhet för de som går till jobbet.

Kan man inte hålla avstånd, eller arbeta hemifrån, vilket många inom till exempel Kommunal, Pappers och IF Metall inte kunnat, så måste man lösa tryggheten på annat sätt.

Ersättning för karensavdraget var då en viktig åtgärd som gjordes tidigt. 

Trots alla uppmaningar om att stanna hemma vid sjukdom svarar två av tio i LO:s rapport ”Vi som inte jobbade hemma” att de gått till jobbet trots att de känt sig sjuka. De främsta orsakerna uppges vara att de inte har råd att vara hemma och att det saknas personal. 

Vi kanske inte kan göra något enkelt åt personalbristen, men vi kan avhjälpa de ekonomiska incitamenten. Kanske kommer också viljan att anställa någon extra om folk faktiskt är hemma när de blir sjuka. Faktum är att sjukdom inte slår lika här i samhället, och det kan vi göra något åt.

Pandemin har visat oss vikten av att ta ansvar för varandra. Nu behöver vi också göra förändringar som den här för att alla ska ha förutsättningar att ta det ansvaret som behövs även framöver.

Jim Svensk Larm, ordförande Socialdemokraterna Hudiksvall

Patrik Lundqvist (S), riksdagsledamot

facebook Twitter Email