Årsmöte för Hudiksvallsbygdens S-förening

Den 21 februari samlades Hudiksvallsbygdens Socialdemokratiska förening för sitt årsmöte. Ordförande för årsmötet var Christer Johnsson som med van hand klubbade igenom våra punkter på dagordningen. På agendan hade vi val, budget, verksamhetsberättelse och sedan fikade vi tillsammans. Det var ett välbesökt möte med många medlemmar.

Fotograf: Nina Burchardt

facebook Twitter Email