Vård & Omsorg

Nedan följer det vi hade med om Vård & Omsorg i vårt lokala program 2018, ”VI HAR EN VISION FÖR FRAMTIDEN”.

Äldre personer ska ha samma rätt som alla andra att påverka sitt liv och sin vardag. Det är en självklarhet för oss socialdemokrater. Antalet äldre blir allt fler och kommunen står inför nya utmaningar kring kompetensförsörjning inom vård och omsorg.

Vi Vill:

  • Öka antalet sociala mötesplatser för äldre och ensamma personer.
  • Öka möjligheterna för omsorgstagare att påverka innehållet i vården.
  • Aktivt arbeta för tillskapandet av trygghetsbostäder i hela kommunen.
  • Arbeta tillsammans med andra vårdaktörer för att ge en hög kvalitet vid alla vårdkontakter.
facebook Twitter Email