Vård & Omsorg

Nedan följer det vi hade med om Vård & Omsorg i vårt lokala program 2014.

Vi ska öka kvalitén för äldre och funktionsnedsatta samt öka grundbemanningen inom omsorgen.

För att ge bättre arbetsvillkor inom omsorgen vill vi att heltider ska vara norm och minimera antalet visstidsanställningar och timvikarier.

Vi ska bygga trygghetsboenden under mandatperioden.

Vi ska inrätta familjecentraler och fortsätta stödja Nätthärberget.

facebook Twitter Email