Tillgänglighet

Nedan följer det vi hade med om Tillgänglighet i vårt lokala program 2018, ”VI HAR EN VISION FÖR FRAMTIDEN”.

För oss socialdemokrater handlar tillgänglighet om att forma ett samhälle där alla behövs och alla kan delta. Personer med funktionsvariation ska kunna vara fullt delaktiga i det politiska, sociala, ekonomiska och kulturella livet.

Vi vill:

  • Öka tillgängligheten för personer med funktionsvariation.
  • Utveckla stödet till föreningar för funktionsvariationer och stärka samarbetet med dessa föreningar.
  • Skapa servicetjänster i kommunen för personer med funktionsvariation.
  • Öka möjligheten till delaktighet genom att inrätta ett LSS-råd kopplat till ansvarig nämnd.
facebook Twitter Email