Skola

Nedan följer det vi hade med om Skolan i vårt lokala program 2014.

Förskolan

Vi Socialdemokrater vill investera tidigt i barns utveckling. Det är därför viktigt att alla barn får gå i förskolan och att den håller hög kvalitet.

Barnens vistelse på förskolan ska präglas av trygghet, lek och lusten att lära.

Vi ska därför med början 2015 avsätta resurser i budget för att minska barngruppernas storlek.

Skolan

Vi Socialdemokrater vill investera i lärarna, mindre klasser, tidiga insatser och en likvärdig skola för alla barn.

Skolan är nyckeln till våra barns möjlighet att kunna skapa en bra framtid!

Alla våra skolor ska vara bra skolor som erbjuder kreativa miljöer där samarbetsförmåga, kreativitet, flexibilitet och initiativförmåga stimuleras.

För att ge alla barn en bra start i skolan behöver antalet barn i klasserna de första skolåren minska.

Vi ska därför med början 2015 avsätta resurser för att minska klassernas storlek/alternativt öka antalet pedagoger med prioritet på eleverna i grundskolan år 1-3.

Vi ska införa sommarskola för elever som inte når kunskapsmålen i årskurs 6-9

Vi ska satsa resurser på skolans arbete med mångfald och tolerans.

facebook Twitter Email