Utbildning

Nedan följer det vi hade med om Utbildning i vårt lokala program 2018, ”VI HAR EN VISION FÖR FRAMTIDEN”.

Socialdemokraterna ställer höga krav på kvalitet inom skola och arbetsliv. Utbildningen är nyckeln till människors frihet och framtid. Det är basen för en gynnsam ekonomisk utveckling och varierad arbetsmarknad. En jämlik kunskapsskola är en grundförutsättning för den svenska modellen.

Vi vill:

  • Ha en trygg förskola för alla barn som är lärorik och stimulerande.
  • Att förskolan ska rusta barnen för kommande skolgång utifrån individuella förutsättningar.
  • Öka samarbetet mellan skola, näringsliv och föreningsliv.
  • Säkerställa att skolan är drogfri, trygg och fylld med arbetsro.
  • Öka andelen studerande vid Bromangymnasiet som lämnar skolan med godkända betyg.
  • I samverkan med näringslivet erbjuda ett studieutbud som är anpassat till arbetsmarknadens behov.
  • Arbeta för att fler högskole-/universitetsutbildningar ska genomföras lokalt.
facebook Twitter Email