Infrastruktur

Nedan följer det vi hade med om Infrastruktur i vårt lokala program 2018, ”VI HAR EN VISION FÖR FRAMTIDEN”.

Hudiksvall är en landsortskommun. För att möta den pågående centraliseringen i samhället behöver vi en bra och hållbar infrastruktur inom olika områden som kollektivtrafik, cykelvägar, bilvägar, bostäder och ett välutbyggt bredbandsnät.

Vi vill:

  • Aktivt verka för en snabbare utbyggnad av dubbelspår på Östkustbanan.
  • Förbättra underhållet av de kommunala bil-, gång- och cykelvägarna.
  • Öka takten i utbyggnaden av fibernätet så att fler får tillgång till bredband.
  • Aktivt verka för ny och säkrare utfart från handelsområdet vid Medskog.
  • Fortsätta att utveckla den nya stadsdelen på kattvikskajen.
facebook Twitter Email