Miljö

Nedan följer det vi hade med om Miljö i vårt lokala program 2014.

Vi ska satsa på miljövänligt byggande i kommunen under mandatperioden.

Viska uppdra till Tekniska nämnden att vid nyproduktion bygga lågenergibyggnader

Vi säger nej till Uranbrytning.

Vi ska ge hög prioritet till vatten- och avloppsplaner under mandatperioden.

facebook Twitter Email