Hållbarhet och Miljö

Nedan följer det vi hade med om Hållbarhet och Miljö i vårt lokala program 2018, ”VI HAR EN VISION FÖR FRAMTIDEN”.

För oss socialdemokrater är det långsiktigt hållbara samhället den enda vägens politik. Klimathotet och dess påverkan på samhället blir alltmer tydligt världen över, så även i vår kommun.

Vi vill:

  • Genom att ha högt ställda miljökrav säkra våra vattentäkter från risken att förorenas.
  • Öka upphandling av ekologiska och närproducerade livsmedel och produkter.
  • Minska utsläppen genom energieffektivisering och färre transporter.
  • Återbörda biogödsel från biogasframställningen till produktiv mark.
facebook Twitter Email