Landsbygd

Nedan följer det vi hade med om Landsbygd i vårt lokala program 2014.

Landsbygdsutveckling

Vi ska se över stödet till butiker på landsbygden.

Vi ska skapa en politisk styrgrupp för att arbeta med landsbygdsutveckling och framtagande av ett landsbygdsprogram.

Vi ska arbeta långsiktigt för att basfunktioner som el, telefon, bredbandsuppkopplingar m.m. fungerar.

Vi ska också finna nya vägar för kommunal service för att motverka den centralisering som skett de senaste åren. Detta ska ske i samarbete med byalag och intresseföreningar.

facebook Twitter Email