Kultur, fritid och föreningsliv

Nedan följer det vi hade med om Kultur, fritid och föreningsliv i vårt lokala program 2018, ”VI HAR EN VISION FÖR FRAMTIDEN”.

Kultur-, fritid- och idrottsföreningarnas verksamhet har en viktig betydelse för samhällsutvecklingen i stort och för utvecklingen i kommunen. Vi ser kultur- och fritidsfrågor som en väsentlig del av välfärden. Det skapar arbete i de kreativa näringarna och är själva basen i folkhälsoarbetet.

Vi vill:

  • I samarbete med pensionärsföreningarna verka för året runt lokal för boulespel.
  • Öka bidragen till de föreningsägda idrottsanläggningarna och studieförbunden.
  • Ta ett samlat grepp på fotbollsplanerna i kommunen för att skapa goda förutsättningar för bra tränings- och spelmöjligheter.
  • Tillsammans med Hälsinglands museum och föreningslivet bilda ett kulturkvarter för både historia och framtida där Rådhusparken och Kulturhuset blir en naturlig mötesplats för evenemang, konferenser och kulturella upplevelser.
  • Utveckla teknikintresset för våra barn och ungdomar genom att satsa ytterligare på Mulle Meck och KomTek med målet att skapa ett nytt spännande Mulle Meck hus i Hudiksvall.
facebook Twitter Email