Näringsliv och Arbetsmarknad

Nedan följer det vi hade med om Näringsliv och Arbetsmarknad i vårt lokala program 2018, ”VI HAR EN VISION FÖR FRAMTIDEN”.

Vi socialdemokrater vill se ett land där vi samlas för att utveckla vår samhällsmodell – den svenska modellen. Där vi ställer krav på varandra och hjälps åt. Där konkurrenskraft och anständighet går hand i hand. En arbetsmarknad där schyssta villkor och kollektivavtal är viktiga förutsättningar för ett bra arbetsliv. Vi ska bo i ett land där alla som kan går till jobbet, tar ansvar, känner sig trygga.

Vi vill:

  • Möjliggöra för fler och växande företag att etablera sig.
  • Samverka med olika aktörer för att bredda näringslivsstrukturen.
  • Att vid offentliga upphandlingar ska det ställas krav på kollektivavtal och schyssta villkor.
  • Att det ska finnas byggklar mark för bostäder och företagsetableringar i alla kommundelar.
facebook Twitter Email