Jobb

Nedan följer det vi hade med om Jobb i vårt lokala program 2014.

Ungdomsarbetslösheten

Arbetslösheten i Hudiksvalls kommun är en av de högsta i landet för både ungdomar och vuxna. Vi måste kraftsamla för att på olika sätt få fler i sysselsättning.

Vi ska därför avsätta en stor del av det ekonomiska utrymmet de kommande åren för att skapa fler arbetstillfällen i kommunens olika verksamheter.

Vi ska skapa garantijobb för arbetslösa.

Vi ska kombinera utbildning med praktik för unga.

Vi ska avsätta medel för att tekniska nämnden ska kunna skapa fler OSA platser.

facebook Twitter Email